Partiolippukunta Espoon Leppäversot ry:n Hiljaiset päivät 2020 -tapahtuman asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Partiolippukunta Espoon Leppäversot ry
  Y-tunnus: 3061849-3
  Espoo

 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Hannu Korhonen
  hannu.korhonen@iki.fi

 3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
  Hiljaiset päivät 2020 -ilmoittautumisrekisteri. Käsittelemme rekisterissä Hiljaiset päivät 2020 -tapahtuman ilmoittautuneiden sekä heidän huoltajien henkilötietoja.

 4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
  Tietoja käytetään osallistujatietojen keräämiseen, tapahtumalaskutukseen sekä ruoka-allergioiden selvittämiseen.

 5. Rekisterin tietosisältö
  Keräämme seuraavat tiedot:
  • Nimi
  • Lippukunta
  • Saapumis- ja lähtöajankohdat
  • Ruokavalio ja muut vapaaehtoisesti ilmoitettavat asiat
  • Huoltajan nimi ja suostumus (jos alle 18 vuotias)
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Kuvauslupa

  Tiedot kerätään Google Forms -ohjelmiston avulla. Emme säilytä Google Forms -ohjelmiston keräämiä evästetietoja, emmekä käytä niitä. Emme luovuta tietojasi kolmansien osapuolten markkinointikäyttöön.

 6. Henkilötietojen käyttötarkoitus
  Tietoja käytetään osallistujatietojen keräämiseen, tapahtumalaskutukseen sekä ruoka-allergioiden selvittämiseen.

 7. Rekisterin tietolähteet
  Keräämme tietoja ilmoittautumislomakkeelta.

 8. Tietojen säilytysaika
  Henkilötietoja säilytetään 12 kuukautta tapahtuman jälkeen, jonka jälkeen ne tuhotaan.

 9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 10. Rekisterin suojaus
  Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin perustuviin käyttöoikeuksiin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä Rekisterinpitäjän määrittelemillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 11. Automaattinen päätöksenteko
  Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 12. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.